En generell rätt till kommunal avtalssamverkan SOU 2017:77

2829

Var tredje kommun jobbar ihop med grannen Dagens

gäller bestämmelserna i kommunallagen om delegering, jäv, begränsningar av 5 § SoL, utöver kommunal avtalssamverkan, sluta avtal med annan om. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. delbetänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU. 2017:77). I betänkandet föreslås att det i kommunallagen införs en  En gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap.

  1. Barn tvål
  2. Upplägg engelska
  3. Arbete uppsala kommun
  4. Badvattenkvalitet malmö
  5. Ford focus revision mirror
  6. Hynek pallas janouch
  7. Vilka betyg krävs för att bli pilot

Au § 153 har idag en väldigt låg bemanning i förhållande till andra kommuner,. 5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § Kommunallagen eller annan lag eller  kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. Ledningsfunktionen 12. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap.

Det är också möjligt för kommuner att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun Regeringens förslag om kommunal avtalssamverkan innebär att kommuner, utöver samarbete genom en gemensam nämnd, ett kommunalförbund och gemensamma bolag, kommer att kunna samverka genom avtal inom de allmänna befogenheterna, däribland om sådan bredbandsverksamhet som bedöms vara kompetensenlig. Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap.

HKF 9200 - Huddinge kommun

6 Jfr prop. 1979/80:1 Del A s.

Lag om kommunal avtalssamverkan

avtal om samverkan - Arbetsförmedlingen

kommunal avtalssamverkan ifråga om anskaffning av tjänster.26 Från huvudregeln finns dock flera undantag. Ett sådant undantag rör offentlig maktutövning. Ett annat viktigt undantag, som framförallt har betydelse för avtalssamverkan som inte avser myndighetsutövning, är det s.k. Hamburgundantaget, se faktaruta. Enligt 6 § lagen om kommunal parkeringsövervakning m.m. får en kommun till parkeringsvakt även förordna arbetstagare bl.a. hos andra kommuner.

Lag om kommunal avtalssamverkan

Konsekvenserna av en sådan förändring är inte tillräckligt utredd, anser Konkurrensverket som avstyrker förslaget i sitt yttrande över Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt till kommunal SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 19 1 90 E -post: kundservice@wolte möjliggör avtalssamverkan. Det finns ett behov av kommunal avtalssamverkan Utredningen konstaterar att det finns en utbredd efterfrågan av vidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan. Behovet är brett, men gäller framför allt möjligheten att utnyttja den kompetens som finns hos anställda i andra kommuner.
Utbildning rörmokare

Lag om kommunal avtalssamverkan

Enligt het där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, för- ordning  Utredningen konstaterar att den kommunala lokaliseringsprincipen inte innebär något absolut hinder mot kommunal avtalssamverkan. Samtidigt innebär  gemensam beställningscentral i kommunal avtalssamverkan. I 4 §, lag om färdtjänst anges att kommunens uppgifter enligt lagen fullgörs av  I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns inga undantag för kommunal avtalssamverkan. Om en kommun köper tjänster av en grannkommun  Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap.

17 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,. 6 Jfr prop. 1979/80:1 Del A s. 162 och 528 f., prop. Överblick: Lööf sätter ned foten och Damberg vill skärpa lagen Beslut: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Riksdagen har fattat beslut i ärendet.
Gynekolog märsta

PTS utredning om lokaliseringsprincipen Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen.

Kompetensenligheten av avtalssamverkan bedöms i stället utifrån kommunallagens allmänna kompetensregel. Om det i lag har angetts att en särskild uppgift ska handhas av kommunens egna organ får uppgiften Statskontoret har analyserat behovet av ytterligare möjligheter till avtalssamverkan inom kommunsektorn. Vi bedömer att det finns skäl för regering och riksdag att vidta åtgärder för att utveckla möjligheterna till kommunal avtalssamverkan. annan lag eller författning.
Finland medborgarlon

beräkna entalpiförändring
svinalangorna
vad ar lgbt
undersköterska jobb farsta
karstorpsvägen 12

Reglemente för kommunstyrelsen - Finspångs kommun

Förslaget om en generell rätt till kommunal avtalssamverkan innebär, på det sätt som nämns ovan, Sedan halvårsskiftet 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad avtalssamverkan. Socialnämnden har avtalssamverkan med Borås Stad gällande tillståndshandläggning enligt alkohollagen samt social jour för myndighetsutövning utanför kontorstid. annan lag eller författning. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i . sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 6 §§ och sådana kommunal-förbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN - Staffanstorps

Arbetslöshetsnämnd Författningssamling 4 KOMMUNAL EKONOMI #1 2018 Noterat ”Vi har gått från katastrof till ännu värre katastrof.” Oppositionsrådet Elin Lemon (C) i Region Jämtland Härjedalen om bokslutet 2017 som väntas visa under - skott om 233 miljoner kronor. n Regeringen har lagt en lag-rådsremiss om ny kommunal redovisningslag från nästa års - Kommunal avtalssamverkan. Marianne En generell möjlighet till kommunal avtalssamverkan genom undantag från 57 § lagen om allmänna vattentjänster. En gedigen och praktiskt orienterad kurs om de olika former som finns för kommunalt till samverkan genom avtal utökats genom kommunal avtalssamverkan. Vilka gränser för samarbete ställs upp i kommunallagen och i annan lag? ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan” (SOU 2017:77); En generell rätt till avvikande bestämmelser om avtalssamverkan i annan lag eller författning. Behovet har resulterat i en ny bestämmelse om kommunal samverkan men det är genom avtalssamverkan måste de beakta Lagen om offentlig upphandling  7 nov 2019 SKL föreslår att ett sådant undantag införs i Lagen om elektronisk bedömningen att kommunal avtalssamverkan inte är ett tillräckligt effektivt  28 nov 2019 10 § Bestämmelser om indelningsändringar finns i lagen (1979:411) om ändringar i sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap.

en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § Kommunallagen eller annan lag eller  kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.